IELTS Placement Intro

تنها تعیین سطح آنلاین ویژه آیلتس

تعیین سطح دقیق مهم ترین قدم در آغاز هر دوره آموزشی است. و شما نیز به دفعات با این واژه برخورد کرده اید. اما تعیین سطح  به معنای پرسیدن چند سوال شفاهی و یا چند سوال کتبی نیست، بلکه یک تعیین سطح صحیح باید در ارتباط مستقیم با هدف و نوع آموزش باشد

با توجه به این نکته، تعیین سطح ویژه آیلتس برای شما متقاضیان عزیز طراحی شده است تا بتوانید سطح دانش زبانی خود را در ارتباط با آیلتس بسنجید

تفاوت این آزمون با آزمون آزمایشی آیلتس

در آزمون آزمایشی آیلتس، عدم آشنایی با جنس سوالات آیلتس میتواند در نمره شما تاثیر داشته باشد، اما در این تعیین سطح، آشنایی با آزمون تاثیری در نمره نخواهد داشت و شما در واقع دانش زبانی خود را می سنجید  

مرور مراحل
پرداخت هزینه تعیین سطح
رفتن به مرحله بعد و وارد کردن شماره پرداخت و یا شماره پیگیری و یا شماره ارجاع
دریافت رمز آغاز آزمون
اجرای آزمون
 
6219-8610-3613-5936
غلامحسین محمود سلطانی

لطفا با در دست داشتن شماره پرداخت و یا شماره پیگیری و یا ارجاع به مرحله بعد وارد شوید


Next Step Click Here