iw2

بسته آموزشی آنلاین رایتینگ تاسک 2

10  session
5 weeks

:این دور بسته ای کامل است که شامل موارد زیر میشود

آموزش معیارهای نمره دهی
آشنایی با دلایل اخذ نمره پایین در بخش راتینگ
توضیح دقیق انواع سوالات
آموزش ایده یابی
آموزش طراحی پاسخ
آموزش پاراگراف نویسی
آموزش نحوه ایجاد تنوع در ساختار
فراگیری ایجاد سبک نوشتاری اختصاصی
گرامرهای ویژه آیلتس
اشتباهات رایج
عیب یابی و تصحیح رایتینگ ها
دسترسی به مواد آموزشی بصورت آنلاین
تبادل نظر و همکاری با سایر شرکت کنندگان

:هزینه دوره
8.500.000 ریال
تا زمان اعلامی و ثبت نام دیرهنگام
10.000.000 ریال

:نحوه ثبت نام

مراجعه به سایت
www.SOLEXED.com

روی دوره مورد نظر کلیلک کنید

IELTS Writing

یک اکانت تازه بسازید

در انتهای صفحه روی پرداخت شهریه و ثبت نام خودکار کلیک کنید

شهریه از طریق درگاه امن بانکی پرداخت میشود

ثبت نام کامل شد. منتظر تماس ما و شروع دوره باشید