TSL

برای عضویت در گروه واتسپ بحث آزاد موضوعی تک جلسه ای کلیک کنید

Talk Show Lounge

جلسات تاکشو با محوریت بحث در مورد موضوعات از پیش تعیین شده در راستای افزایش دامنه لغات, بهبود روانی گفتار و رفع مشکلات تلفظی و گرامری راهکاری ایده آل می باشد

امکان ثبت نام تک جلسه ای این فرصت را برای شما فراهم می آورد تا بتوانید در زمانها و روزهایی که فرصت دارید و همچنین برای موضوعاتی که بیشتر علاقمند هستید درباره شان صحبت کنید شرکت نمایید

این امکان هم برای کلاسهای تاکشو حضوری و هم تاکشوی آنلاین میسر است و برای اطلاع از موضوعات و روزها و ساعتها باید در گروه واتسپ از طریق لینک بالا عضو شوید